2024. május 23., csütörtök 18:50

Álláspályázat - Testnevelés - bármely szakos tanár

KÖZSZOLGÁLLÁS sorszám: 64747

Intézményi iktatószám: klik201486001/00956-1/2024

 

ÁLLÁSPÁLYÁZAT

HATVANI TANKERÜLETI KÖZPONT

Hatvani Kodály Zoltán Értékközvetítő és Képességfejlesztő Általános Iskola pályázatot hirdet Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony keretében

 

Testnevelés – bármely szakos tanár

Munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): A köznevelési törvényben előírtak alapján, az intézmény nevelési-oktatási feladatainak ellátása. Az iskolai pedagógiai program alapértékeinek képviselete a szakmai munkában. A tanulók személyiségének az iskolai értékrend szerint való fejlesztése. Az iskola közösségi életének szervezésében való aktív részvétel. A testnevelés tanári tevékenységgel kapcsolatos általános szakmai feladatok, tanítási órák, egyéb foglalkozások ellátása. Kapcsolattartás az iskola partnereivel.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • fényképes, részletes szakmai önéletrajz, a munkahelyek és a munkaviszonyban töltött idők felsorolásával,
  • az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata,
  • nyilatkozat arról, hogy a pályázó pályázati anyagában foglalt személyes adatainak, a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
  • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (3. személlyel közlés),
  • három hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a köznevelési foglalkoztatott nem áll olyan foglalkozástól való eltiltás hatálya alatt, amely a köznevelési foglalkoztatotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé, illetve annak igazolására, hogy a köznevelési foglalkoztatott nem áll büntetőeljárás hatálya alatt,
  • motivációs levél (esetleges referenciák).

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Hatvani Tankerületi Központ címére történő megküldésével (Hatvani Kodály Zoltán Értékközvetítő és Képességfejlesztő Általános Iskola, 3000 Hatvan, Géza fejedelem u. 2.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő intézményi iktatószámot: (klik201486001/00956-1/2024), valamint a munkakör megnevezését: testnevelés – bármely szakos tanár.

vagy

Elektronikus úton Jagodics István igazgató részére Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen keresztül.

A pályázati felhívással kapcsolatosan további információt Jagodics István nyújt, a 06-30/3420816 telefonszámon.

Az intézménnyel kapcsolatban további információt a  kodalysuli.hu honlapon szerezhet.

Betöltendő állás szakmacsoportja: oktatás

FEOR besorolás: 2431 Általános iskolai tanár, tanító

Betöltendő      állás     munkakörének           szakterülete (munkakörcsalád):    Emberi erőforrási/oktatási, képzési

Betöltendő állás jogviszonya: Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozatlan, 40 óra, Általános, Teljes munkaidő

Munkavégzés helye: Hatvan

Álláshirdető szervezet bemutatása: Pályázat kiírója: Hatvani Tankerületi Központ Munkavégzés helye: Heves Vármegye, 3000 Hatvan, Géza fejedelem u. 2.

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Púétv. és a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény végrehajtásáról szóló 401/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.):  Főiskolai/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény végrehajtásáról szóló 401/2023. (VIII.

30.) Korm. rendelet 10. §-ában foglaltakat is figyelembe véve.

Feltételek, Előnyök

Pályázati feltételek:

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

  • Cselekvőképesség

Elvárt végzettség/képesítés:

  • Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), Oktatás, tovább nem bontható, A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ mező tartalmazza az iskolai végzettségi követelményeket.

Egyéb pályázati feltétel meghatározása:

  • büntetlen előélet, nem áll büntetőeljárás hatálya alatt, nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a köznevelési foglalkoztatotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
  • magyar állampolgárság.

Pályázat elbírálása során előnyt jelent:

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Nem

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Nem

A pályázat benyújtásának határideje: 2024.06.30. 00:00

A pályázat elbírálásának módja: A pályázat elbírálásáról – az igazgató javaslata alapján – a kinevezési jogkör gyakorlója dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2024.07.15. 00:00 A pályázati kiírás további közzétételének helye: kodalysuli.hu Állás tervezett betöltésének időpontja: 2024.08.16.

Publikálás tervezett időpontja: 2024.05.20.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a hatályos jogszabály alapján a pályázatot kiíró szerv felel.

közigállás logo