KGYTK célja

A Kutató gyerekek tudományos konferenciájának a célja, hogy a tanulók ismerjék meg, értelmezzék és alkalmazzák a kreatív tudáselsajátítás elemeit, folyamatát. Ismerjék meg a tudomány rendszerét és legyenek képesek fókuszálni érdeklődési körüket a tudomány térképének segítségével. Ismerjék meg a tudományos kutatás céljait és legyenek képesek célokat kitűzni saját érdeklődési területek megismeréséhez. Legyenek képesek feldolgozni, megvitatni tudományetikai kérdéseket, és tudjanak véleményt alkotni egy-egy vitás tudományetikai kérdés kapcsán.

A Kutató Gyerekek Tudományos Köre tehetségfejlesztő program legfőbb célja:

A kreatív társadalmi létre készíti fel a diákokat a saját érdeklődési köreiken keresztül.

KGYTK
 

A KGYTK egyben felmenő rendszerű verseny is:

Az Oktatási Minisztérium által szakmailag támogatott versenyek közé tartozik.

 • A verseny célja: Az alapfokú képzésben résztvevő diákoknak lehetőségük van a verseny során az önálló alkotómunkára, valamint arra, hogy társaik előtt előadhatják kutatásuk eredményeit. A diákok a felkészülésük során megismerkednek az iskolán kívüli ismeretszerzés sokféle lehetőségével.
 • A verseny típusa: A Nemzeti Alaptanterv több műveltségi területét átfogó komplex verseny

KGYTK működése

A Kutató gyerekek tudományos konferenciájának foglalkozásai meghatározott munkaterv alapján működnek.

 • A jelentkezés önkéntes - az iskola szerződést köt a szülővel és a diákkal
 • A felvétel a kutató munka befejezéséig szól,

a KGYTK iskolai, megyei, regionális, országos fordulóján való részvételig.

 • A foglalkozások a munkatervben rögzítettek alapján folynak.
 • Az iskolai KGYTK október 1-én indul.
 • Zárása május végén, az országos KGYTK döntője után.
 • A tehetséggondozó műhely önköltséges - nevezési díja a mindenkori pályázati kiírásnak megfelelően.

Munka a Kutató Gyerekek Tudományos Körében

A Kutató Gyerekek Tudományos Körében tudományos ismeretterjesztés és/vagy tudományos mikro kutatás folyik. A témaválasztás a tanuló érdeklődési körének megfelelően történik.

A munka során felhasználható források:

 • • iskolán belüli és iskolán kívüli ismerethordozók,
 • • természeti és társadalmi empirikus ismeretháttér.

Kutató Gyerekek Tudományos Körében lehetőséget kínálunk a pedagógusoknak és a diákoknak, hogy elsajátítsák a korszerű alkotástechnikai módszereket, és megismertetjük a folyamatban részt vevő tanulókat a konstruktív egyéni és csoportos problémamegoldás lehetőségeivel és ösztönözzük őket az alkotó lét örömteli átélésére.

Hisszük, hogy a tudományos kutatás elemei taníthatók a 10-14 éves diákoknak.

Tapasztalataink szerint tanítható

 • a tananyagtól eltérő témák bemutatása,
 • a problémafelvetés,
 • a hipotézis-alkotás,
 • a tényanyaggyűjtés,
 • a hipotézis vizsgálata
 • és ennek eredményeként állásfoglalás a probléma megoldásával kapcsolatosan.