Bemutatkoznak a 2020-2021-es tanév leendő első osztályaiban tanító pedagógusok

leendő elsős tanítónők 2020.03

A képen balról jobbra:

Gémesi Ildikó, Kolozsné Tusor Szilvia, Vig Zoltán Péterné (Katalin), Borbás Katalin

 

Kolozsné Tusor Szilvia

A leendő 1.a osztály osztálytanítója.        

1998-ban végeztem általános iskolai tanító – angol nyelvoktató szakon a Jászberényi Tanítóképző Főiskolán. 2011 óta tanítok a Kodályban, rögtön megfogott az iskola családias hangulata és sokszínűsége.

Szerencsésnek tartom magam, hogy olyan hivatásom van, amit szeretek, és ehhez nagyban hozzájárul a gyerekektől kapott sok szeretet, a közös élmények és az iskola impulzív légköre is.

Az iskolakezdés hatalmas lépés minden kisgyermek számára, célom, hogy ezt a folyamatot megkönnyítsem. Fontosnak tartom, hogy a gyerekek örömmel jöjjenek az iskolába, szívesen, jó kedvvel tanuljanak, élmény legyen számukra az itt eltöltött idő, legyen szó tanulásról vagy szabadidőről. A munkám során nélkülözhetetlennek tartom a szeretetteljes, biztonságot adó, vidám légkör megteremtését.

Fontos számomra a jó osztályközösség, az összetartozás erősítése, hogy a gyerekek csapatként tudjanak együttműködni, felismerjék a fontos emberi értékeket, elfogadják és megbecsüljék egymást. Ennek érdekében alkalmazom az együttműködésre épülő munkaformákat is, és szívesen szervezek érdekes, élményt adó tanórán kívüli közösségi programokat.

A tanóráimat differenciált tanulásszervezéssel vezetem, figyelembe véve a gyerekek egyéni képességeit, adottságait. Szívesen készítem fel a tehetséges diákjaimat versenyekre, de segítem a lassabban haladó gyerekeket is a felzárkózásban. Célom, hogy a képességeikhez mérten a legtöbb tudást és ismeretet szerezzék meg, felfedezzük a bennük rejlő tehetséget, és megalapozzuk az eredményes iskolás éveket.

 

Gémesi Ildikó

A leendő 1.a osztály osztálytanítója

Az ELTE Tanító- és Óvóképző Főiskolai Karán végeztem tanító szakon, természetismeret műveltségi területtel. A Hatvani Kodály Zoltán Értékközvetítő és Képességfejlesztő Általános Iskolában a 2013/2014-es tanévtől dolgozom. Jelenleg a 4. a osztályban tanítok magyar, színjátszás és testnevelés tantárgyakat.

Hosszú évek során megtapasztaltam, hogy az Élet számtalan kombinációs lehetőséggel dolgozik, amivel szembesülni nehéz, dolgozni vele komoly kihívás. A gyermekek egy virágzó mező összes pompájával, kiismerhetetlenségével, színkavalkádjával, lüktetésével kerülnek az iskolába. Megismerni, megőrizni, fejleszteni ezt a gyönyörűséges sokszínűséget nagyon komoly feladat. Tanóráimat ezért elsősorban differenciált tanulásszervezési eljárással irányítom, melyben teret kapnak a merészen virágzó illetve az épen bimbózó lehetőségek is, de a közös végcél mindenkinél egy és ugyanaz: fejlődni abban a tempóban, ahol éppen érésük tart.

Szívemhez közel álló terület a mozgásfejlesztés, testnevelés, testkultúra. Számtalan lehetőséget rejt kisiskolás korban a kognitív és szociális képességek fejlesztésében, hiányosságok ledolgozásában, hiszen az értelmi fejlődés alapja a mozgás. Évek óta az iskolai atlétikai versenyekre való felkészítés, versenyeztetés is munkám része, tanítványaim rengeteg sikeres szereplésével, országos döntőkön való részvételével.

„Jó pap holtig tanul.” A jó pedagógus is igyekszik minden nap, minden hibás vagy jó feladatmegoldásából levonni a tanulságot és tudását a gyermekek javára kamatoztatni.

„Az élet azért van, hogy odaadjuk. Sokszor mondtam, hogy a mi életünk olyan, mint egy marék aranypor. Hatalmas érték, kincs.

De hogyha nem adjuk oda valamiért, akkor is kiperegnek a mindennapok az ujjaink közül.”    (Böjte Csaba)

  

Borbás Katalin

A leendő 1.z osztály osztálytanítója.        

Már több mint 30 éve tanítok a Kodály Zoltán Értékközvetítő és Képességfejlesztő Általános Iskolában.

Mint osztályfőnök rendszerint 4 évig tanítom az osztályaimat. Ez azért nagyszerű lehetőség, mert 4 évig figyelhetem, segíthetem a fejlődésüket, előrehaladásukat. Támogathatom őket abban, hogy kis óvodásból ügyes kisiskolássá váljanak. Hiszem, hogy minden gyermek tehetséges valamiben, nekünk pedagógusoknak és a szülőknek együttesen kell megtalálnunk, melyek azok a területek, ahol a gyerekek tehetsége ki tud bontakozni és támogatnunk, segítenünk kell ebben.

Ahogy Dr. Czeizel Endre írta: „időnként a szürkének látszó kavicsból is előtűnik a drágakő csillogása.”

Tanítványaimmal nagyon sok sikert értem el az elmúlt évek során az országos, megyei, városi versenyeken. A tehetséggondozás mellett nagyon fontosnak tartom a személyiségük, érzelmi intelligenciájuk fejlesztését.

A művészeti munkacsoport vezetője vagyok az iskolában. Feladatom a művészeti és kreativitást igénylő versenyek (LEGO építő, fotópályázat, rajzversenyek) szervezése, lebonyolítása. Az iskolai dekoráció készítése, gondozása.

Képzőművészeti tehetséggondozó szakkört vezetek alsó és felső tagozatos tanulóknak, ahol minden évben megismerkedünk sok izgalmas vizuális technikával, a művészettörténet néhány meghatározó alakjával.

A művészet varázs, mely átalakít.

A könnycseppet persze gyöngyszemmé nem.

Az embert emberebbé azonban igen.”

/Poszler György/

 

Vig Zoltán Péterné

A leendő 1.z osztály osztálytanítója.        

Vig Zoltán Péterné vagyok. Hatvanban élek férjemmel és 4 gyermekemmel. A miskolci Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskolában szereztem középfokú zenészi végzettséget mélyhegedű szakon. Itt tanultam meg zongorázni is. A kecskeméti Tanítóképző Főiskolán ének-zene szakkollégiumi képzésben részesültem.

A főiskola befejezése után ebben az iskolában kezdtem dolgozni, mint alsó tagozatos tanító. Az elsők között voltam, aki a Zsolnai módszert alkalmazta. Az iskolaotthonos rendszerben való tanítás lehetőséget adott arra, hogy valamennyi tantárgy oktatását gyakorolhassam. Az emelt szintű ének-zene oktatásában 1-4. osztályig tanítottam.

Az egri Eszterházy Károly Tanárképző Főiskolán szociálpedagógus végzettséget szereztem. 15 évig láttam el az iskolai gyermekvédelmi feladatokat. Tagja vagyok a művészeti munkacsoportnak. Több éve tartok kézműves foglalkozásokat. Jelenleg a papírfonó szakkört vezetem.

 viki márti

A képen balról jobbra: Csörgő Viktória, Villig Márta

Villig Márta

A leendő 1.e osztály osztálytanítója.

A Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti Karán végeztem tanító szakon, angol műveltségi területen.

A Hatvani Kodály Zoltán Értékközvetítő és Képességfejlesztő Általános Iskolában ez lesz a harmadik tanévem. Valójában a tizenegyedik, mivel én is ebben az iskolában végeztem el az általános iskolai tanulmányaimat. Úgy érzem, „hazataláltam”.

Az elmúlt 2 évben angol nyelvet oktattam az alsó- és felső évfolyamokon, illetve óvodásoknak tartottam játékos angol nyelvi foglalkozásokat.

Fontos célkitűzésem az angol nyelv tanításával kapcsolatban az ismeretek átadásán kívül, a nyelv megszerettetése. Nevelésem-oktatásom során azt szeretném, hogy a gyermekek ne kényszerként éljék meg a tanulást, hanem szívvel-lélekkel vegyenek részt ebben a folyamatban.

Óráimon nagy hangsúlyt fektetek a játékosságra. Igyekszem oldott, vidám hangulatú légkört teremteni.

A tanításon kívül törekszem arra, hogy a gyerekekkel közelebbi, bensőségesebb kapcsolatot alakítsak ki. Az értelmi nevelésen kívül az érzelmi nevelésre is nagy hangsúlyt fektetek. Érdekel az érzelmi világuk, hogy adott pillanatban, miért olyanok, amilyenek. Sokukkal működik is ez a kölcsönös bizalmon alapuló kapcsolat.

Nagy örömmel készülök az új tanévben induló 1.e osztály tanítására-nevelésére. Őszintén szólva a legjobban a 6-7 éves gyerekeket ismerem, mivel a nagyobbik gyermekem is ezt a korosztályt képviseli. Ő is most fogja kezdeni az első osztályt itt a Kodályban.

Én már saját tapasztalatból tudom – mint volt kodályos diák - gyermekeik jó iskolába, jó kezekbe kerülnek, és ha bíznak gyermekeikben, képességeikben, akkor minden gördülékenyen fog menni!

„Jól csak a szívével lát az ember. Ami igazán lényeges az a szemnek láthatatlan.”

(Antoine de Saint-Exupéry)

Csörgő Viktória

A leendő 1.e osztály osztálytanítója.

2017-ben végeztem a Károli Gáspár Református Egyetem tanító szakán ember és társadalom műveltségterülettel Budapesten.

A szakmai gyakorlatok és két év petőfibányai tanítás után visszatérhettem a gyökerekhez: egykori iskolámba a Kodályba.

Az épület, a kollégák, a szülők ismerete teljes mértékben hozzásegített ahhoz, hogy igazán a helyemen érezzem magam. A 2019/2020-as tanévben 3.z osztályban tanítottam környezetismeretet, vizuális kultúrát, technikát és testnevelést.

Célom, hogy a kisgyermek a saját képességeihez mérten, játékosan fejlődjön.

Rengeteg foglalkozást tartottam már németül, kézműveskedéssel, mozgásfejlesztéssel egyaránt.

Legfőbb feladatom a leendő elsősöknél a szép- és helyesírás kialakítása, az írás-olvasás megszerettetése.

Bízom benne, hogy ezeket a pillanatokat együtt élhetjük majd át!

„Azért vagyok pedagógus, hogy a természetnek nyers gyémántját,
szép vigyázattal, csendben csiszoljam kristályba!”

Németh László