Bemutatkoznak a 2019-2020-as tanév leendő első osztályaiban tanító pedagógusok

elsos tanitok

A képen balról jobbra:
Bakosné Varga Valéria, Misi Ágnes Andrea, Sultis Mónika, Baginé Oláh Ildikó

Sultis Mónika - A leendő 1.a osztály osztályfőnöke

Kecskeméten végeztem 2011-ben tanítóként.

Nagyon szeretem a munkámat, melyben nagy szerepet játszik az iskola légköre és természetesen a gyerekekből áradó szeretet, mely nap mint nap megújuló energiát ad a tanításhoz. Nagy lelkesedéssel végzem a feladataimat. Fiatal, céltudatos ugyanakkor nyitott, őszinte, empatikus és gyermekközpontú nevelési elveket valló pedagógusnak érzem magam.

A tanítás sok- sok türelmet, szeretetet és megértést igényel, de hiszek abban, hogy ha összefogunk a szülőkkel és a gyerekekkel, akkor nagy sikereket tudunk elérni.

Az iskolakezdés hatalmas lépés egy gyermek életében, éppen ezért sok játékkal, vidámsággal és érdekes dologgal szeretném megismertetni őket, elkerülve ezzel az iskolától való kezdeti félelmeket.

Célom, hogy a gyerekek fontosnak érezzék magukat, jó kedvvel tanuljanak, és érdekes legyen számukra az iskolai munka, ezért segíteni fogom a gyerekekben rejlő tehetség kibontakoztatását, a gyengébbek felzárkóztatását és az egyéni tempójuknak megfelelő haladást.

A tanórák mellett szeretem, ha az iskolai szabadidő is hasznosan telik. Az ismeretterjesztő filmek, a tanmesék és a különböző hanganyagok segítségével széles körű ismereteket szerezhetnek a gyerekek a világról. Kézműves foglalkozásokkal fejlesztem a kezeik finommotorikus mozgását. Egy- egy közös udvari játék pedig megkönnyíti a szociális kapcsolatok kialakulását, erősítve ezzel az osztályközösséget.

"Mindenki láthatatlan drágakövet rejt magában,
akármilyennek született,
s ezt csiszolni, formálni kell."


Marlo Morgan


Misi Ágnes Andrea - A leendő 1.z osztály osztályfőnöke

Az általános és a középiskolás éveimet Hatvanban töltöttem. Sokévnyi távollét után ismét itthon, otthon vagyok.

Boldog voltam, amikor a Kodályban kaptam lehetőséget a tanításra.

Már a főiskolán az értékközvetítő és képességfejlesztő szakkollégiumot választottam. Ennek a pedagógiának a sokszínűsége, a gyermekekhez való hozzáállása és a szakmaisága ragadott meg.

2017-ben - amikor a kodályos pedagóguscsapat része lettem - azonnal megfogott a Hatvani Kodály Zoltán Értékközvetítő és Képességfejlesztő Általános Iskola családias, baráti hangulata, mely kiváló szakmaisággal párosul.

A személyiségfejlesztő pedagógia varázsát kívánom tanítványaimnak is átadni, hisz tanulni, ismereteket elsajátítani csakis kreatív környezetben lehetséges. Minden gyermek értékes. Nagy kihívás számomra a gyermekekben lévő értékeket meglátni és gyémánttá csiszolni.

Amikor megkérdezik, mit tanítok az iskolában, azt szoktam mondani:

Az iskolában nem matematikát vagy magyart tanítok, hanem Gyermeket.

Baginé Oláh Ildikó - A leendő 1.a osztály osztálytanítója

Tanító és könyvtáros diplomámat a Jászberényi Tanítóképző Főiskolán szereztem. Pedagógiai szakmai megújulásként a pedagógiatanár szakot is elvégeztem a veszprémi Pannon Egyetemen.

A Hatvani Kodály Zoltán Értékközvetítő és Képességfejlesztő Általános Iskolában a 2013/2014-es tanévtől dolgozom tanítóként. Az iskola szellemisége, légköre, pedagógiai hitvallása, programja megfelelő keretet és egyben kihívást ad pedagógusi munkámhoz.

Az iskolakezdés nem csupán a napirendet és a gyerekszobát rendezi át, hanem alapvető változásokat hoz a gyermek (sőt az egész család) számára. Új környezet, új feladatok, új követelmények, szabályok. Ebben a sok újdonságban én arra törekszem, hogy szeretettel utat mutassak, személyiséget fejlesszek, közösséget formáljak. Tanítóként abban hiszek, hogy az empátia, a bizalom, a hitelesség és az elfogadás légkörében minden gyermek alkalmassá válhat a fejlődésre.

Kulcsfogalmak számomra: a készségek, képességek fejlesztése, értékközvetítés, differenciálás (egyéni fejlesztés), a tanulás tanítása és a művészeti nevelés.

Hitvallásom: A tanítás a szeretet egyik módja.

"A tanuló ne gondolatokat, hanem gondolkozni tanuljon."

Immanuel Kant

Bakosné Varga Valéria - A leendő 1.z osztály osztálytanítója

Jelenleg a 4. z osztály osztályfőnökeként a szorgalom, a türelem és a kölcsönös tisztelet jegyében terelgetem tanítványaim útját a felső tagozat felé.

A munkám egyben a hivatásom is. Hosszú pályám során végigkísért az optimizmus, a pozitív életszemlélet és a gyerekek szeretetteljes elfogadása. Gondoskodással és empátiával fordulok a tanítványaim felé, akik egy nyugodt, derűs, kiegyensúlyozott légkörben tudnak a legjobban fejlődni.

A szeretve nevelés híve vagyok, amibe a kölcsönös megbecsülésen kívül beletartoznak a gyermekeknek szabott korlátok is, hiszen csak ekkor érezhetik magukat teljes biztonságban.

Lendületes, energikus személyiség vagyok, a jó hangulatú, feszültségmentes órák híve. Szem előtt tartom a gyerekek egyéni adottságait, képességeit és arra törekszem, hogy sokoldalú, érdeklődő, kiegyensúlyozott személyiségekké váljanak. Tanóráimat ezért elsősorban differenciált tanulásszervezési eljárással irányítom, de alkalmazom a tanulók közötti együttműködést támogató munkaformákat is. Szívesen készítem fel diákjaimat különféle versenyekre, de segítem és támogatom a lassabban haladó gyerekeket is.

Fontos számomra a jó osztályközösség, a csapatszellem erősítése. Ennek érdekében számtalan tanórán kívüli közösségi programot szervezek Törekszem a szülőkkel való együttműködő, őszinte, bizalommal teli kapcsolat kialakítására, hiszen a gyermek iskolai eredményessége és jövője szempontjából ez elengedhetetlen.

Tanügy-igazgatási és mérés-értékelés pedagógus szakvizsgával rendelkezem. Mesterpedagógusként szakértői tevékenységet is folytatok.

Ezeknek a kompetenciáknak a birtokában hittel, bizalommal és szeretettel várom leendő elsős tanítványaimat a tudás, a tanulás csodás birodalmában!

"Én azt hiszem, gyereket csak úgy lehet nevelni,
ha az ember megtiszteli azzal, hogy komolyan veszi."


Szabó Magda