Bemutatkoznak a 2022-2023-as tanév leendő első osztályaiban tanító pedagógusok

 elsős tanítók 2022 2023 új

A képen balról jobbra:

Törekiné Leták Tímea, Tóth Andrásné, Turán Ágnes, Tóth-Petrik Andrea

Tóth Andrásné

A leendő 1.a osztály osztályfőnöke.

A Hatvani Kodály Zoltán Értékközvetítő és Képességfejlesztő Általános Iskola alapítótagja vagyok.

Pályám során mindig azt tartottam fontosnak, hogy a gyerekek második otthonként tekintsenek az iskolára. Ahová nem azért jönnek, mert ez a kötelességük, hanem azért, mert a tudásvágy, az új dolgok felfedezése iránti kíváncsiság, a társak, s nem utolsó sorban a tanítók iránt érzett szeretet vezeti ide Őket.

Hiszem, hogy a fokozatos, következetes terhelés mindig meghozza a gyümölcsét. A tudás egyetemes emberi, örök érték, soha nem vehetik el Tőlük, de nem is adják azt ingyen. Egy nagyobb kihívást, keményebb munkát igénylő feladat is lehet érdekes. Csak a gyerekeket el kell „varázsolni”.

Büszke vagyok minden eddigi tanítványomra, arra, hogy részese lehettem életük egy meghatározó szakaszának.

A pedagógusnak, így nekem is hatalmas feladatom van abban, hogy milyen ember válik abból a kisgyermekből, aki elsősként belép az iskolába.

Egyetértek Aaron Wachter szavaival, aki azt vallja:

„Amire a gyermeknek a leginkább szüksége van

az a szeretet és az elfogadás.”

  

Törekiné Leták Tímea

A leendő 1.a osztály osztálytanítója.

Több éve dolgozom a Hatvani Kodály Zoltán Értékközvetítő és Képességfejlesztő Általános Iskolában.

Jelenleg főiskolai tanulmányaimat folytatom a Jászberényi Eszterházy Károly Egyetem tanító szakán.

A gyermekek második otthona az iskola. Tudom, hogy a szülők szeretnék gyermekeiket egy felelősségteljes, családias, de ugyanakkor biztos tudást nyújtó iskolába íratni.

A pedagógusok és a szülők számára egyaránt fontos a gyermekek megfelelő szociális fejlődése és az alapvető kompetenciák megszerzése,  emellett az érzelmi biztonság megteremtése, annak támogatása.

A diákokkal nagyon gyorsan jó kapcsolatot tudok kialakítani.  Szeretek gyerekekkel foglalkozni és hivatásomnak érzem, hogy kellemes környezetben sajátítsák el azt a tudást, készségeket, képességeket, amire szükségük van.

Minden gyermek más, de mindegyikben van valami értékes, vagy amiben tehetséges. Ezt meg kell találni a pedagógusoknak és segíteni a tanuló képessége szerinti fejlődését. Hitvallásom szerint ez a fő feladatom.

„Lehet, hogy elfelejtik, mit mondtál nekik,

de soha nem fogják elfelejteni,

hogy hogyan érezték magukat szavaidtól.” 

(Carl William Buehner)

  

Turán Ágnes

A leendő 1.z osztály osztályfőnöke.

Már kisiskolás koromban tanító néni szerettem volna lenni, ezért jelentkeztem az Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző Főiskolai karára természetismeret műveltségterületen.

Az osztályom jelenti mindig a második családomat, ahova minden nap szeretettel, boldogsággal és nagy lelkesedéssel megyek nevelni és tanítani.

Számomra a legfontosabb érték a gyermekek arcán látni a boldogságot, megtapasztalni a kiegyensúlyozottságukat, mindezt a kölcsönös tisztelet, szeretet jegyeiben. Személyiségemből adódik, hogy együttműködő és segítő szándékú vagyok az élet minden területén.

Az első osztály mindig egy csodás közös utazás kezdetét jelenti, melyben minden kisdiák egy varázslatos utat jár be. Ezen az úton a tanító feladata a tudásvágy kialakítása, megőrzése, megszerettetése. Úgy gondolom, hogy játékos tevékenységek sokaságával és nagy türelemmel lehet hatékonnyá tenni a mindennapokat. Elengedhetetlennek tartom a tanórai differenciálást, amelyben a tehetséges tanulók szárnyalhatnak, a lassabban haladók pedig felzárkózhatnak képességek szerint. Célom, hogy minden tanuló sikerélményhez jusson és megtalálja a helyét a közös utazáson, amelyben a pedagógusnak meghatározó szerepe van. Nevelési elveim között fontosnak tartom, hogy a gyermekek tiszteljék egymást, tudjanak egymás sikerének örülni.

A szülőkkel lényeges a jó kapcsolat kialakítása és megőrzése, hogy bizalommal forduljanak hozzám, hiszen a féltve őrzött kincsüket bízzák rám. Leendő elsős tanítóként szeretnék egy közös „kis családot” kialakítani, ahol mindenki egyenrangú társként éli át a mindennapok csodáit szeretetteljes környezetben.

„ A gyermek olyan, mint egy pillangó a szélben.

Néhány magasabbra tud repülni, mint mások, de mindegyik a legjobb tudása szerint repül. Miért is hasonlítanád össze őket? Mindegyik más.

Mindegyik különleges. Mindegyik gyönyörű.”

(Orosz Margit)

 

Tóth-Petrik Andrea

A leendő 1.z osztály osztálytanítója.         

2015 januárjában végeztem az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen ének-zene tanárként és játék- és szabadidő-szervező tanárként.

2016 szeptembere óta dolgozom a Kodály Zoltán Értékközvetítő és Képességfejlesztő Általános Iskolában. Ez idő alatt minden évfolyamban tanítottam.

Az emelt szintű ének-zene tantárgy nevelése-oktatása, az ének-zene megszerettetése volt a legfontosabb feladatom. Ezekben az években minden iskolai és néhány városi rendezvényen értéket közvetítve szerepeltünk tanítványaimmal. Osztályprodukciókkal, valamint a felsős kórus közösségével is megjelentünk ilyen alkalmakkor. Alapítványi bálok, karácsonyi koncertek, farsangi produkciók, nemzeti ünnepeken való megemlékezések mellett a legnagyobb munkánk a 2019-es Budapesti Nemzetközi Kórusverseny és Fesztivál volt, melyen az énekkarral ezüst minősítésben részesültünk.

Munkám során a gyermekek szeretete és játékos tanítása, valamint a közös tanulás jelenti a vezérelveket. Hiszen felnőttként is állandóan tanulunk: gyermekektől, a gyermekek mellett.

Jelenleg a Jászberényi Eszterházy Károly Egyetem tanító szakán folytatom tanulmányaimat. A legjobb tudásom szerint és teljes szívemmel fogom vezetgetni a gyermekeket és az osztályt a tudás felé.

„A tanító nem varázsló, hanem kertész. Gondozni és ápolni tud, és fog is benneteket. Növekedni azonban magatoknak kell!” (Erich Kästner)

 

Beiratkozási felhívás

beiratkozas 2022 1

beiratkozas 2022 2

 

 

Tájékoztató iskolánk leendő első osztályairól

Iskolánk igazgatója, Jagodics István a következő videóban ad tájékoztatást a Hatvani Kodály Zoltán Értékközvetítő és Képességfejlesztő Általános Iskola leendő első osztályairól.

A videó ide kattintva megtekinthető.

 

 Milyen tantárgyakat tanulnak az elsősök     

 

Fontos információk az iskolai élettel kapcsolatban

  Fontos információk az iskolai élettel kapcsolatban 1

Fontos információk az iskolai élettel kapcsolatban 2

Fontos információk az iskolai élettel kapcsolatban 3 

 

Az alsó tagozatosok programjai

elet a kodalyban

A mindennapi feladatok, tanulás mellett változatos programokkal színesítjük diákjaink hétköznapjait. A rendezvények között szerepelnek minden évben megrendezésre kerülő programok, mint például a fiókaavatás, mikulás kupa, karácsonyi ajándékműsor, hangverseny és vásár, ünnepi megemlékezések, gyermeknapi vakondtúra, közös iskolai kirándulás, filharmóniai hangverseny stb.

Az alábbiakban ezekből látható egy kis ízelítő.

 

Alsósok programjai a Kodályban 1 Alsósok programjai a Kodályban 2 Alsósok programjai a Kodályban 3

 

Hogyan készülhetünk az iskolakezdésre?

Hogyan készülhetünk fel az iskolakezdésre 1 jó

Hogyan készülhetünk fel az iskolakezdésre 2 jó 

Tudnivalók az iskolánkról

   iskola bemutatása 1

iskola bemutatása 2

iskola bemutatása 3

iskola bemutatása 4 új