A Tehetségpontok elsődleges funkciója a tanácsadás, a pályaorientáció, a lehetőségek, az információk személyre szabott megmutatása a tehetséges fiataloknak.

A Tehetségpontok összegyűjtik és tematizálva ajánlják fel az ország és a határon túli térség minden tehetséggondozással foglalkozó szervezetének a szolgáltatásait.

tehetsegpont
 

Ezen túlmenően a Tehetségpontok

 • folyamatosan figyelemmel kísérik és a térség kiemelkedően tehetséges fiataljait
 • eljuttatják a tehetségsegítéssel kapcsolatos információkat a Tehetségpontok országos hálózatába és ezáltal a többi Tehetségponthoz
 • folyamatosan bővítik a saját emberi és anyagi forrásaikat (mentorok, tutorok, támogatók, stb.)
 • folyamatos párbeszédet tartanak a saját helyi környezetükkel (részvétel a helyi döntéshozatalban, a helyi civil közéletben, a helyi PR lehetőségekben, kellő érdeklődés és folyamatos kapcsolatrendszer kiépülése esetén a tehetséges fiatalok számára megnyíló lehetőségeket helyben koordináló helyi Tehetségsegítő Tanács alakítása)
 • az országos PR-munkában való részvétel, annak helyi megjelenítése (Tehetségnapok szervezése);
 • helyi sajátos funkciók, például kisebbségek tehetséggondozása; helyi földrajzi vagy szociológiai adottságok kihasználása.

Az iskolánk tehetségfejlesztő munkáját komplex rendszerként értelmezzük:

 • A fejlesztés irányai: a kiemelkedően tehetséges diákok fejlesztése
 • Tehetséggondozó szakkörök további indítása
 • Megyei és országos versenyeken való részvétel
 • Versenyek szervezése
 • Diákolimpiákon és egyéb sportversenyeken való részvétel
 • Városi rendezvényeken, ünnepségeken való szereplés
 • Bemutató órák, foglalkozások, szakmai tanácskozások szervesése
 • Hangversenyek
 • Tehetségnapok szervezése
 • Kutató Gyerekek Hete programsorozat