A Kodály Zoltán Általános Iskola 1988. óta az értékközvetítő és képességfejlesztő pedagógiai program szerint működik, ennek megfelelően képzettek az itt tanító kollégák. A pedagógusok közül sokan több diplomával, szakvizsgával rendelkeznek. A tantestület létszáma 34 fő. Az alkalmazotti létszám: 44 fő. Minden pedagógus főiskolai végzettségű, alkalmazottaink szakképzettek.

Iskolánkban tanító pedagógusok:

Baginé Oláh Ildikó tanító

Baranyiné Albert Dominika tanító

Borbás Katalin tanító
Csörgő Viktória tanító

Földháziné Szalai Ágota magyar nyelv- és irodalom tanár
Fülöp Andor testnevelés-földrajz tanár
Gémesi Ildikó tanító
Goravec Andrea tanító, magyar nyelv- és irodalom tanár
Hanka Timea tanító, angol nyelvtanár

Horváth Mária ének-zene tanár
Jagodics István igazgató, testnevelés tanár
Juhászné Deák Edit tanító
Karácsonyné Hajdusek Zsuzsanna biológia-rajz tanár
Kolozsné Tusor Szilvia tanító
Kovácsné Tóth Dorottya számítástechnika tanár
Krajcsné Kovács Judit tanító
Lisztikné Iván Terézia matematika-kémia tanár
Mátyássi Gábor tanító
Melykóné Tőzsér Judit igazgatóhelyettes, tanító, informatikus könyvtáros
Misi Ágnes Andrea tanító
Mitzkiné Kiss Edina tanító
Tóth-Petrik Andrea ének-zene tanár
Rácz László földrajz-testnevelés tanár
Rusainé Babucs Edit tanító, német nyelvtanár
Sultis Mónika tanító
Samu László János matematika-kémia tanár
Samuné Tóth Szilvia matematika-fizika-kémia tanár
Sima István ének-zene tanár
Szalai Emma tanító, könyvtárostanár
Tóth Andrásné tanító

Törekiné Leták Tímea pedagógiai asszisztens
Turán Ágnes tanító
Vig Zoltán Péterné tanító, szociálpedagógus
Villig Márta Anna tanító