2020. június 02., kedd 12:11

Pályázat - magyar nyelv és irodalom és bármely szakos tanár

Hatvani Tankerületi Központ

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Hatvani Kodály Zoltán Értékközvetítő és Képességfejlesztő Általános Iskola

magyar nyelv és irodalom -bármely szakos tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3000 Hatvan, Géza fejedelem utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

- A köznevelési törvényben előírtak alapján, az intézmény nevelési-oktatási feladatainak ellátása.

- Az iskolai pedagógiai program alapértékeinek képviselete a szakmai munkában.

- A tanulók személyiségének az iskolai értékrend szerint való fejlesztése.

- Az iskola közösségi életének szervezésében való aktív részvétel.

- Magyar nyelv és irodalom tanítása 5-8. évfolyamon.

- A tanári tevékenységgel kapcsolatos általános szakmai feladatok, tanítási órák, egyéb foglalkozások ellátása.

- Kapcsolattartás az iskola partnereivel.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és aközalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtására alkotott 326/2013. (VIII.30.) kormányrendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

- Főiskola, vagy egyetemi szintű szakirányú végzettség,

- büntetlen előélet, nem áll büntetőeljárás hatálya alatt, nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,

- egészségügyi alkalmasság,

- cselekvőképesség,

-  magyar állampolgárság.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

- tehetséggondozás terén szerzett gyakorlat,

- NYIK (nyelvi, irodalmi kommunikáció) ismerete,

- differenciált tanulásszervezésben való jártasság,

- legalább 10 év szakmai gyakorlat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- fényképes, részletes szakmai önéletrajz, a munkahelyek és a munkaviszonyban töltött idők felsorolásával,

- az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata,

- nyilatkozat arról, hogy a pályázó pályázati anyagában foglalt személyes adatainak, a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,

- nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (3. személlyel közlés),

- három hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkozástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé, illetve annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll büntetőeljárás hatálya alatt,

- motivációs levél (esetleges referenciák).

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. augusztus 17. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. július 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Jagodics István intézményvezető nyújt, a 06-20-931-7620 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Hatvani Tankerületi Központ címére történő megküldésével (Hatvani Kodály Zoltán Értékközvetítő és Képességfe 3000 Hatvan, Géza fejedelem utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: JA/21/2020 , valamint a munkakör megnevezését: ének-zene-bármely szakos tanár.

Elektronikus úton Jagodics István intézményvezető részére a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat elbírálásáról – az intézményvezető javaslata alapján – a kinevezési jogkör gyakorlója dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. augusztus 3.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

https://kodalysuli.hu/ - 2020. május 25.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a 06-37-341-255-ös telefonszámon szerezhet.