2019. március 17., vasárnap 11:12

Infrastrukturális fejlesztés

Iskolánkban az EFOP-4.1.3-17-2017-000364 számú pályázatnak köszönhetően az ősszel megújultak mosdók és felújításra kerültek a tantermek is. Emellett új padokkal, székekkel, tanári asztalokkal is bővült az iskola bútorzata.

A hivatalos átadásra 2019. január 14-én került iskolánk, melyet iskolánk tanulói egy rövid műsorral tettek ünnepélyessé.

A Hatvani Hírlap tudosítását itt olvashatják.

Tisztelt Szülők, kedves Kodályos Tanulók!

Egy igazán örömteli és már régen várt hírről szeretnék tájékoztatást adni.

Intézményünk fenntartója és működtetője, a Hatvani Tankerületi Központ a Széchenyi 2020 program keretében az EFOP-4.1.3-17. "Az állami fenntartású köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése" című pályázatra a tankerület 16 db intézménye esetében nyújtott be pályázatot. Valamennyi vonatkozásban tankerületünk megkapta a támogatói döntésekről szóló hivatalos értesítést, így egyetlen hatvani iskolaként a Hatvani Kodály Zoltán Értékközvetítő és Képességfejlesztő Általános Iskola is. Intézményünk 48.228.990 Ft-ot nyert fejlesztésre, felújításra az alábbi tartalmakkal:

  • 4 db vizesblokk (2 db földszinti és 2 db emeleti mosdó) komplett felújítása
  • az összes tanterem padlóburkolatának a cseréje

A vizesblokkok felújítása, a padlóburkolatok cseréje diákjaink, dolgozóink mindennapi komfortérzetét növeli. Az infrastrukturális fejlesztések mellett iskolánk kb. 4 millió Ft kisértékű eszközfejlesztésben is részesül, ami a nevelő-oktató munka hatékonyabbá tételét célozza.

Így többek között beszerzésre kerül:

  • 200 db tanulói asztal
  • 100 db tanulói szék
  • 20 db tanári asztal
  • 20 db tanári szék

A felújításokra várhatóan 2018. év nyarán kerül sor. Amennyiben a munkálatok mégis szorgalmi időben történnének, abban az esetben is meg tudjuk oldani tanulóink nyugodt, biztonságos tanórai és tanórán kívüli munkáját.

Szeretném megköszönni Horváth Márta asszonynak, a Hatvani Tankerületi Központ igazgatójának a segítségét, valamint Szabó Zsolt államtitkár úrét, aki szülőként is jelen van iskolánk mindennapjaiban.

Hatvan, 2017. szeptember 18.

Jagodics István

intézményvezető