2019. március 17., vasárnap 10:53

A tanév rendje

A tanév rendje a 2019/2020-as tanévben

Első tanítási nap: 2019. szeptember 2. (hétfő)
Utolsó tanítási nap: 2020. június 15. (hétfő)

A tanítási napok száma 180 nap. 

A szorgalmi idő első féléve 2020. január 24-ig tart. 

2020. január 31-ig értesítjük a tanulókat, szülőket az I. félévben elért tanulmányi eredményekről.

A szorgalmi idő alatt - a tanítási napokon felül - a nevelőtestület a tanév helyi rendjében meghatározott pedagógiai célra az általános iskolában öt munkanapot tanítás nélküli munkanapként használhat fel, amelyből egy tanítás nélküli munkanap programjáról a nevelőtestület véleményének kikérésével az iskolai diákönkormányzat jogosult dönteni.

Az őszi szünet 2019. október 26-tól 2018. november 3-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2019. október 25., a szünet utáni első tanítási nap 2019. november 4.

A téli szünet 2019. december 21-től 2020. január 5-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2019. december 20., a szünet utáni első tanítási nap 2020. január 6.

A tavaszi szünet 2020. április 9-től 2020. április 14-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2020. április 8., a szünet utáni első tanítási nap 2020. április 15.

Országos kompetenciamérés - 6. és 8. évfolyamon: 2020. május 27.

Idegen nyelvi mérés - 6. és 8. évfolyamon: 2020. május 20.