Az ÉKP azaz Értékközvetítő és Képességfejlesztő Program 1998 óta egy új, korszerű szemléletű oktatási forma a hazai pedagógiai palettán.

Választott pedagógiánk alapgondolata, hogy "mindenki tehetséges valamiben", csak segíteni kell képességeiket kibontakoztatni.

Ezért sokszínű, változatos tevékenységet szervezünk az iskola mindennapjaiban.

 tehetseges

Anyanyelvi nevelésünket végigkíséri a mai kor igényeinek megfelelő kommunikáció-központúság.

A hagyományos tantárgyak mellett nálunk a gyerekek órarend szerint "tanulnak" néptáncot, bábozást, furulyázást, színjátszást, nyelveket (angol és német nyelv), informatikát, néprajzot, pénzügyi és gazdasági ismereteket, könyvtárhasználatot, médiaismeretet.

Minden nap van testnevelés és rendszeres az úszásoktatás is.

Korszerűen felszerelt számítástechnikai teremmel, igényes és modern médiateremmel, színvonalas könyvtárral, nagy tornacsarnokkal rendelkezünk.

Tantermeink többségében interaktív tábla használatával válik a tananyag életszerűvé és élményszerűvé.

Legfőbb célunk, hogy a tanítási órákon a gyerekek érdeklődését felkeltve a játék segítségével gazdagítsuk a tanulási tevékenységet.

A tanórák mellett irányított szabadidős foglalkozásokat is tartunk.

A művészeti órák (ének-zene, báb, színjátszás, furulya, néptánc, néprajz, vizuális kultúra) hatékonyan vesznek részt a kicsik személyiségének fejlődésében, a játékos tanulás-módszertani gyakorlatok pedig segítik a figyelemkoncentrációt, tréningjei az ön-és társismeretet.

Fontos, hogy a gyerekek egyéni fejlődését is figyelembe vegyük, melyet a differenciált osztálymunka segít elő.