Nyomtatás
2021. május 06., csütörtök 20:22

Magyar nyelv és irodalom - bármely szakos tanár pályázat

Hatvani Tankerületi Központ

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Hatvani Kodály Zoltán Értékközvetítő és Képességfejlesztő Általános Iskola

magyar nyelv és irodalom - bármely szakos tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Heves megye, Hatvan 3000, Géza fejedelem u. 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A magyar nyelv és irodalom tanítása 5-8. évfolyamon. A tanári tevékenységgel kapcsolatos általános szakmai és szaktanári feladatok ellátása. Informatikai eszközök használata.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtására alkotott 326/2013. (VIII.30.) kormányrendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Főiskola, vagy egyetemi szintű szakirányú végzettség,

•         büntetlen előélet, nem áll büntetőeljárás hatálya alatt, nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,

•         egészségügyi alkalmasság,

•         magyar állampolgárság.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         tehetséggondozás terén szerzett gyakorlat,

•         NYIK (nyelvi, irodalmi kommunikáció) ismerete,

•         differenciált tanulásszervezésben való jártasság.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         fényképes, részletes önéletrajz, a munkahelyek és a munkaviszonyban töltött idők felsorolásával,

•         iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata,

•         nyilatkozat arról, hogy a pályázó pályázati anyagában foglalt személyes adatainak, a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,

•         három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,

•         motivációs levél (esetleges referenciák).

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2021. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. július 23.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Jagodics István intézményvezető nyújt, a a 06 20/ 9317620 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Hatvani Tankerületi Központ címére történő megküldésével (Hatvani Kodály Zoltán Értékköz. és Képességf. Á.I. Hatvan, 3000 Géza fejedelem u. 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: MCS/16/2021 , valamint a munkakör megnevezését: magyar nyelv és irodalom - bármely szakos tanár.

vagy

•         Elektronikus úton Jagodics István intézményvezető részére a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az intézményvezető dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. augusztus 4.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         www.kodalysuli.hu - 2021. április 27.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkáltatóval kapcsolatban további információt 0637/341-255-es számon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. április 27.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.